Úvodní strana » Ubytování » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Rekreační středisko Chata Marion nabízí ubytování, rekreační a rekondiční pobyty a pořádá hromadné akce (team bullding,svatby, rodinné nebo firemní oslavy, atd.) ve vlastních prostorách.

Rezervace pobytu nebo akce

Pobyty nebo akce se sjednávají na základě rezervací dohodnutých předem. Zájemci si můžou rezervaci provést elektronickou, telefonickou nebo ústní formou. Při provedení rezervace zájemcem pak společnost provozující středisko garantuje provedený zápis a nenabízí termín rezervace jiným osobám po dobu 7-mi dnů. V této době vyzve zájemce k úhradě zálohy k závaznému potvrzení rezervace. Po úhradě zálohy potvrdí zájemci elektronickou formou došlou zálohu a garantuje termín rezervace včetně dalších smluvených podmínek. Pak platnost garance rezervace končí až čerpáním nebo stornem ze strany zájemce.

Záloha a Storno pobytu nebo akce

Záloha a Storno se řídí níže uvedenými podmínkami:

Uhrazení zálohy do 7 dnů od potvrzení rezervace

  • výše zálohy činí cca 40% z ceny celého pobytu

 

Storno podmínky

  • zrušení pobytu méně než 14 dní před nástupem na pobyt 40% z ceny pobytu

Nedojezd

  • v případě, že zájemce svou rezervaci nezruší a na pobyt nenastoupí, účtuje se 100% částky pobytu

Ze strany provozovatele je možné zrušit rezervace za podmínek, kdy vlivem „vyšší moci“ není možné provozovat nabízené služby (např.požár, povodeň, atd.) nebo za dalších podmínek (rekonstrukce pokoje, dočasná nutnost ubytování personálu, apod.). V takovém případě je povinen provozovatel vrátit uhrazené zálohy v plné výši v nejkratším možném termínu od oznámení storna.

Nástupy na pobyty

Nástupy na pobyty jsou v době 16.00 - 18.00 hodin. V 16.00 hodin je provozovatel povinen mít připraveno vše potřebné dle provedené rezervace tak, aby nedošlo k časovým prodlevám při ubytování hostů. Při hromadných akcích se doba nástupu stanovuje na základě smluvní dohody v písemné podobě. Při nástupu na pobyty se doplácí zbylá část úhrady za pobyt a provádí se administrativní úkony. Pokud chcete přijet později sdělte nám to do e-mailu, děkujeme.

Během trvání pobytů

Po dobu pobytů jsou hosté povinní se řídit provozním řádem umístěným na přístupném místě v areálu střediska. Hosté jsou povinni respektovat soukromí jiných rekreantů a přizpůsobit svoje chování tak, aby neomezovali svým hlukem nebo nevhodným chováním ostatní. Ve vnitřních prostorách a v pokojích je kouření zakázáno. Kouřit se může pouze ve venkovních částech areálu.

Odjezdy

Pokoje musí být uvolněny nejpozději do 10-ti hodin v den odjezdu. Klíče od pokojů se odevzdávají na recepci chaty Edison (sousední chata) nebo na místě předem dohodnutém při nástupu na pobyt.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 5. 2017

 

Domovní řád

„CHATA MARION“ vydává pro provoz a pobyt v rekreačním objektu toto nařízení:

1) Přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém objektu! 

2) Přísný zákaz pokládání či sušení jakýchkoliv předmětů na akumulačních kamnech! 

3) Při nástupu jsou ubytování povinni ustanovit svého nástupce, který řádně převezme a následně předá zpět objekt zástupci rekreačního objektu na základě podepsaného předávacího protokolu. 

4) Ubytování probíhá v den příjezdu do 19:00. V den odjezdu je třeba se vystěhovat do 10:00. 

5) Během pobytu nepřemisťujte nábytek z místnosti do místnosti. 

6) Po domluvě se správcem je možno využít posezení s krbem. 

7) Zákaz vstupu na půdu a do sklepa.

 8) Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do pytlů připravených u popelnic (plasty, papír), ostatní odpad vhazujte do popelnic. 

9) Zákaz nechávání zbytků potravin. 

10) Je nutno dodržovat noční klid po 22.00. 

11) Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit kontaktní osobě. 

12) Při problémech se obraťte na kontaktní osobu. 

13) V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v plném rozsahu. 

14) Při nedodržení výše uvedených bodů rekreační objekt okamžitě zruší další pobytu bez jakékoliv náhrady nocležného či náhradního ubytování.

Kontaktní osoba: Zdeněk Zábrž (608 827 550) – majitel objektu

 

 

 

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ JE BOHUŽEL CHATA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

TĚŠÍME SE NA VÁS SNAD JIŽ BRZY!

tree-779827_1920.jpg


Sudové wellness

IMG_20190109_114304.jpg

Pro rezervaci využijte:

Telefon: 778 067 167
Email: chata.marion@gmail.com

Náš rezervační formulář


CERTIFIKÁT KVALITY NA ROK 2021

https://www.hotel.cz/certifikat-kvality/chata-marion


 

 

Nejaktuálnější novinky a akce do Vašeho emailu:

Pole označená * jsou povinná.

facebook-1799690_1280.png